Gegevensbescherming

Wij zijn blij dat u geïnteresseerd bent in de diensten van Eurofactor GmbH. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonlijke gegevens. Bij de communicatie via internet houden wij daar rekening mee. Alle medewerkers zijn nadrukkelijk verplicht zich te houden aan de Duitse wet op de gegevensbescherming volgens het BDSG.

Op onze website kunt u zich anoniem bewegen. Wij verzamelen collectieve gegevens, d.w.z. gegevens over het aantal bezoekers op onze website, plus over de sites die u bezoekt. In detail wordt bij elk bezoek het volgende geregistreerd: bestandsnaam, datum en tijdstip van de oproep, het doorgegeven gegevensvolume en een melding of de oproep is geslaagd. Deze informatie geeft ons uitsluitsel over algemene interessen en voorkeuren van onze bezoekers. Ze dienen voor de constante verbetering van ons internetaanbod. De gegevens zijn van algemene, statistische aard en niet persoonsgebonden. Wij kunnen dus niet nagaan welke gebruiker welke gegevens heeft opgeroepen.

Er worden beslist geen persoonsgebonden gegevens (bijvoorbeeld namen, adressen, telefoonnummers of e-mailadressen) geregistreerd, behalve wanneer u ons dit soort gegevens vrijwillig ter beschikking stelt (bijvoorbeeld via ons contactformulier) resp. wanneer u daar toestemming voor hebt gegeven of wanneer dit volgens de Duitse wet op de privacy is toegestaan. De door u beschikbaar gestelde persoonsgebonden gegevens gebruiken wij over het algemeen om uw aanvragen te beantwoorden en uw orders te bewerken. Voor het onderhouden van de klantrelatie kan het verder noodzakelijk zijn, dat wij uw persoonsgebonden gegevens opslaan, verwerken en aan onze concernmaatschappijen mededelen om beter op uw wensen in te kunnen spelen en onze producten of diensten te verbeteren. Uw persoonsgebonden gegevens worden noch verkocht aan derden noch op een andere manier op de markt gebracht.

Wij gebruiken de persoonsgebonden gegevens die u ons ter beschikking hebt gesteld uitsluitend voor de door u medegedeelde doeleinden, behalve wanneer het verzamelen, de verwerking of het gebruik ervan

  • voor de voorbereiding, opstelling en afhandeling van een contract met u vereist is,
  • in directe samenhang met het oorspronkelijke doel staat,
  • op basis van wettelijke verplichtingen, openbare of gerechtelijke verordeningen vereist is,
  • voor de verdediging van aanklachten voor het motiveren van of ter bescherming van wettelijke aanspraken noodzakelijk is,
  • doelgerichte aanvallen op ons systeem af kan weren.

Verder verzamelen we automatisch informatie en slaan die op die door uw browser wordt doorgegeven, in het bijzonder uw IP-adres en de versie van uw browsersoftware. Deze gegevens zijn een basisbouwsteen van de aan het internet ten grondslag liggende technologie.

Stel uw internetbrowser dienovereenkomstig in als wij uw computer niet herkennen.

Onze website bevat links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacybepalingen van de andere websites.

Mocht u vragen of opmerkingen over onze privacyregels hebben, klik dan op Contact.